Met ingang van dit schooljaar gaan op veel plaatsen in het land kinderen met een taal- of rekenachterstand extra naar school.

In 25 gemeenten gaan met subsidie van het ministerie van OCW projecten met verlengde onderwijstijd van start. Kinderen krijgen in de zomervakantie of na schooltijd extra onderwijs. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar maakte staatssecretaris Dijksma dat bekend. De extra onderwijstijd is bedoeld om het onderpresteren van leerlingen tegen te gaan en taal- en rekenachterstanden weg te werken.

De scholen die subsidie krijgen toegekend, werken mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de verlenging van de onderwijstijd op de leerprestaties van leerlingen. Het gaat om vijf zomerscholen en 23 projecten voor het verlengen van de schooldag. Vlissingen, Arnhem, Delft, Roosendaal en Almere richten zomerscholen op. En bijvoorbeeld Rotterdam, Groningen, Maastricht, Hulst en Terneuzen gaan aan de slag met de verlengde schooldag. De scholen kunnen het geld deze herfst en volgende zomer al gebruiken.

Komend schooljaar trekt Dijksma 12 miljoen euro uit voor extra onderwijstijd. De daaropvolgende drie jaar is jaarlijks 15 miljoen beschikbaar. De subsidie voor extra onderwijstijd maakt deel uit van de maatregelen die de staatssecretaris neemt om onderwijsachterstanden te bestrijden. Zo ontvangen basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, de impulsgebieden, vanaf dit schooljaar ook een extra bedrag voor achterstandsleerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd