Politieke column

In hun komende verkiezingsprogramma’s hebben alle politieke partijen de kans om ambitie te tonen op onderwijs en te investeren, als het aan Lisa Westerveld ligt. “Als dit wordt doorgezet, kunnen we samen het achterstallige onderhoud in het onderwijs te lijf gaan”, aldus de onderwijswoordvoerder van GroenLinks.

“Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.” Met deze zin begon ik mijn column een jaar geleden, waarin ik een punt maakte van de groeiende kansenongelijkheid door de opmars van privéonderwijs en de toenemende druk om te presteren.

Helaas is de situatie niet rooskleuriger geworden. Want door de coronacrisis zijn bestaande problemen in het onderwijs alleen maar groter geworden. Dat er nu extra geld beschikbaar komt voor ventilatiesystemen is hiervan een voorbeeld. Al jaren is bekend dat de luchtkwaliteit op veel scholen niet goed is en de bekostiging ervoor niet voldoende. Toch is de coronacrisis kennelijk nodig om hier extra geld voor uit te trekken. Ook is al jaren bekend dat veel klassen te vol zijn, het aantal thuiszittende kinderen zonder onderwijs stijgt en niet alle ouders in staat zijn om een tablet of laptop te betalen. In de afgelopen maanden werd nóg zichtbaarder tot welke problemen dat leidt. Tel daar het groeiende tekort aan schoolleiders en leraren bij op. Ook dat komt voor niemand als een verrassing, er is al tientallen jaren voor gewaarschuwd.

Het maakt het werk voor schoolleiders en leraren nog moeilijker. Bovendien neemt de kansenongelijkheid voor leerlingen toe. Door de coronacrisis maakt het voor kinderen nog meer uit of ze in een stabiel gezin opgroeien, met rust en ruimte en met ouders die kunnen helpen met huiswerk. Of dat ze thuis juist onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen, om welke reden dan ook. En dat is kwalijk, want het onderwijs zou de kansen van álle kinderen groter moeten maken.

Maar ik ben niet alleen maar pessimistisch. Schoolleiders en leraren hebben de afgelopen maanden een ongelofelijke prestatie neergezet. Hoewel soms het onmogelijke werd gevraagd, hebben jullie laten zien jullie leerlingen niet in de steek te laten en te blijven staan voor goed onderwijs. In de Kamerdebatten die ik de afgelopen periode had, werd dit door alle partijen erkend. Meerdere malen trokken de collega-onderwijswoordvoerders samen op, om knelpunten aan te kaarten. Diverse keren trok onderwijsminister Arie Slob extra geld uit. Niet alleen voor ventilatiesystemen, maar ook om onderwijsachterstanden tegen te gaan en leerlingen te voorzien van de noodzakelijke devices voor afstandsonderwijs.

Ik hoop dat de eensgezindheid in het onderwijsveld, de wil om er sámen met elkaar de schouders onder te zetten, definitief is doorgedrongen tot de politiek. In hun komende verkiezingsprogramma’s hebben alle politieke partijen de kans om ambitie te tonen op onderwijs en te investeren. Als dit wordt doorgezet, kunnen we samen het achterstallige onderhoud in het onderwijs te lijf gaan.

Reageren: mail naar l.westerveld@tweedekamer.nl

Kader Primair
Dit artikel heeft in Kader Primair gestaan. AVS-leden ontvangen Kader Primair maandelijks op de mat. Nog geen lid? Bekijk hier eerder verschenen nummers, word lid en ontvang voortaan ook iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus!

Gerelateerd nieuws