Acceptatie homoseksuele leerkracht kan nog beter

Homoseksueel onderwijspersoneel en ouders moeten zich welkom, veilig en geaccepteerd voelen op iedere school in Nederland. Dat schrijft minister Plasterk in een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. “Een goede school heeft een zodanig schoolklimaat, dat er ruimte is om jezelf te zijn.

In de brief verwijst de minister verder naar de jurisprudentie, die aangeeft dat scholen geen leerkrachten en andere personeelsleden mogen uitsluiten omdat ze homo zijn. Als een school gedragsregels stelt, gelden die voor homo's en hetero's in gelijke mate. Plasterk: 'Er mag geen misverstand over bestaan dat noch openbare noch bijzondere scholen leerkrachten of andere personeelsleden mogen weigeren vanwege hun seksuele gerichtheid of het hebben van een homoseksuele relatie. Scholen voor bijzonder onderwijs kunnen wel van (aspirant-)medewerkers vragen dat zij, door middel van het ondertekenen van een verklaring, de grondslag van de onderwijsinstelling onderschrijven. Uit onderzoeken van de inspectie blijkt dat homoseksuele leerkrachten een grotere kans lopen om gepest te worden en dat scholen weinig aandacht besteden aan en zicht hebben op incidenten met betrekking tot seksuele diversiteit. Ook durven leerkrachten niet altijd open te zijn over hun homoseksualiteit.'

Meer informatie
www.schoolenveiligheid.nl
www.gayandschool.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.