De inzet van betekenisgericht leren kan bijdragen aan een meer academisch werkklimaat in scholen en kan invloed hebben op de kwaliteit en het innovatief vermogen van scholen. Dat stelt Stella van der Wal-Maris, die onlangs promoveerde bij de Technische Universiteit Eindhoven, in haar proefschrift.

Van der Wal-Maris onderzocht het leren van academische pabo-studenten. In haar proefschrift ‘Meaning-oriented learning in Dutch academic primary teacher education’  stelt zij vragen als: in hoeverre gaan deze studenten op zoek naar diepgaand begrip, zijn zij gericht op het ontwikkelen van eigen kennis, en sturen zij zelf hun leren aan? Daarnaast onderzocht de promovenda het ontwikkelen van dergelijk betekenisgericht leren.

Betekenisgericht leren is voor studenten een vereiste om eenmaal in de beroepspraktijk als leerkracht te kunnen bijdragen aan een meer academisch werkklimaat in scholen. Daardoor kunnen zij invloed uitoefenen op de kwaliteit en het innovatief vermogen van deze scholen. Een belangrijke ontwikkeling, aldus Van der Wal-Maris. “Als de opleiding daarnaast een sterkere nadruk legt op groeien in zelfsturend leren, dan vormen de Nederlandse academische pabo's mogelijk een veelbelovende manier om invloed uit te oefenen op de kwaliteit en het innovatievermogen van basisscholen”, aldus de promovenda.

Gerelateerd nieuws