AC tegen verplichte verhoging AOW-leeftijd

Het Ambtenarencentrum (AC) wijst een verplichte verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2025 af. Het AC vertegenwoordigt circa 60.000 ambtenaren in het onderwijs, de zorg en diverse overheidssectoren.

Het Ambtenaren Centrum (AC), waar ook de AVS bij hoort, vindt dat iedereen die dat wil de mogelijkheid moet hebben om na het 65e jaar door te werken. Een verplichting daartoe wijst het AC echter af. Belemmeringen die langer doorwerken verhinderen of bemoeilijken moeten worden volgens het AC worden weggenomen.

Het AC is van mening dat de arbeidsparticipatie van mensen tot de 65 – alhoewel groeiende – ver achter blijft bij de gewenste situatie. Het AC vindt dan ook dat deze gestimuleerd moet worden. Ook maatregelen met een meer verplichtend karakter kunnen daarbij horen. Met maatregelen die langer doorwerken stimuleren moet men volgens het AC rekening houden met het feit dat veel onderwijs-, zorg- en overheidsmedewerkers een vak uitoefenen dat door mentale en/of fysieke belasting al niet tot 65, laat staan tot 67 vol te houden is. Bestaande instrumenten die hen daarin tegemoet komen moeten gehandhaafd worden en nieuwe ontwikkeld. Als aan de zwaarte van veel beroepen onvoldoende aandacht wordt geschonken, bestaat de vrees dat grote groepen medewerkers terecht komen in een uitkeringssituatie. Dat zou haaks staan op de verbreding van de arbeidsparticipatie die het AC voorstaat. Het AC vindt dat de werkgevers in de (semi-)publieke sfeer op dit punt een meer dan gebruikelijke verantwoordelijkheid hebben.

Het kabinet komt de eisen van het AC als deels tegemoet, blijkt uit eerder aangekondigde maatregelen. Mensen die lang en substantieel gewerkt hebben (42 jaar lang minimaal drie dagen in de week) kunnen alsnog met 65 jaar stoppen, maar krijgen dan een lagere AOW-uitkering (lagere inkomens worden deels gecompenseerd). Ook moeten werkgevers en werknemers van het kabinet tussen nu en 2020 een `duurzaam inzetbaarheidbeleid´ invoeren, zodat dat werknemers in goede gezondheid en in goede omstandigheden hun werk kunnen blijven doen tot 67 jaar. Werknemers die zogenaamde `zware beroepen´ (hoge slijtagekans) vervullen zullen in de toekomst een aanbod moeten krijgen van minder belastend werk of de werkgever moet financieel faciliteren dat zij de mogelijkheid krijgen om na hun 65ste te stoppen met werk. Wat deze zware beroepen zijn, zal de komende tien jaar – mede op aanreiken van de sociale partners – duidelijk worden.  Voor oudere werknemers komt er een nieuwe inkomensgerelateerde arbeidskorting die langer doorwerken stimuleert.

Protest neemt af
Tegelijkertijd met protesten van vakcentrales neemt de landelijke actiebereidheid tegen de kabinetsmaatregel om de AOW-leeftijd te verhogen af. Minder dan een miljoen Nederlanders is nog bereid om daartegen in opstand te komen. Dat blijkt uit een peiling van TNS NIPO onder 767 volwassenen. Van de werkende Nederlanders zegt 9 procent bereid te zijn om actie te voeren. Een maand geleden was dat nog 11 procent en begin oktober was dat 14 procent. Een korte werkonderbreking en een landelijke actiedag zijn het meest favoriet. Slechts een kwart van de respondenten gaf aan mee te willen doen aan een staking. Op 19 oktober was dit nog 34 procent.

AVS achterban verdeeld
De achterban van de AVS bleek bij een korte enquête erg verdeeld over dit onderwerp. De AVS roept daarom niet als organisatie haar leden op om in actie te komen. Natuurlijk kunnen individuele leden zich wel aansluiten bij de door de FNV georganiseerde acties.

De actiebijeenkomsten worden gehouden op zaterdag 21 november tussen 11.00 uur en 13.00 uur in:

  • Assen TT hal, de Haar 11
  • Deventer, Grote Kerkhof
  • Eindhoven, Klokgebouw 141
  • Rotterdam, Coolsingel

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.