In het schooljaar 2017-2018 is het absolute aantal thuiszitters iets gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Hoewel voor meer thuiszitters een oplossing is gevonden, komen er ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Minister Slob van Onderwijs is er ontevreden over dat het absolute aantal thuiszitters niet daalt. Er komt per regio een regisseur die helpt te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten en die bepaalt wat er moet gebeuren als een jongere te lang thuiszit.

In schooljaar 2017-2018 is er voor 4.733 jongeren die minimaal twee dagen in een maand thuis zijn komen te zitten een oplossing gevonden, waardoor ze weer onderwijs krijgen. In schooljaar 2016-2017 is er voor 4.628 jongeren een oplossing gevonden.
 
Tegelijkertijd is het absolute aantal thuiszitters niet gedaald. In het hele schooljaar 2017-2018 hebben er 4.479 jongeren langer dan drie maanden thuisgezeten. In 2016-2017 waren dat er 4.212. Veel thuiszitters gaan weer terug naar school, maar er komen ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Het percentage thuiszitters van het totaal aantal leerplichtigen is wel gedaald: van 0,18 procent in 2016-2017 naar 0,17 procent thuiszitters in 2017-2018. Dit komt doordat het totaal aantal leerplichtigen is toegenomen.

Minister Slob: “Iedere jongere die thuis zit, is er één te veel.” De partijen van het thuiszitterspact – ministeries van OCW, VWS en J&V, VNG, PO-Raad, VO-raad en Ingrado – hebben afgesproken dat er versneld extra maatregelen komen. In iedere regio komt er een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren als een jongere na een bepaalde termijn nog steeds thuis zit. Deze regisseur kan helpen de samenwerking tussen de verschillende partijen te versterken. Partijen die bij thuiszitters betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld de school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar, en regelmatig ook jeugdhulp en justitie. De regisseur kan een voorzitter van een samenwerkingsverband zijn, maar ook een coördinator van de gemeente of een andere functionaris. De betrokken partijen nemen het advies van voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert over die oplossingen zocht om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Aantal thuiszitters volgens oudervereniging Balans veel hoger

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen