De verlaging van de pensioenen die ABP in 2012 al aankondigde, gaat definitief door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5 procent worden verlaagd.

Dit geldt zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) als gepensioneerden.
Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad van 96 procent op 31 december 2012 onvoldoende (moest 98,3 procent zijn). ABP houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de financiële situatie van het pensioenfonds dit jaar niet verbetert.
Bestuursvoorzitter Henk Brouwer van ABP noemt de verlaging van het pensioen een pijnlijk besluit. “Het heeft alles te maken met de extreem lage rente en de wederom gestegen levensverwachting. Die factoren drukken de dekkingsgraad. Deze maatregel draagt bij aan herstel van de financiële positie van ABP en is op grond van de huidige regelgeving onvermijdelijk.” Deze maand ontvangen alle deelnemers van ABP een brief waarin staat wat dit besluit concreet voor hen betekent.
ABP organiseert zowel voor werknemers als werkgevers regionale bijeenkomsten over de genomen maatregelen.

Meer informatie: www.abp.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd