Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1 procentpunt omhoog. ABP-deelnemers betalen dan gemiddeld circa 8 euro per maand meer.

De tijdelijke herstelopslag op de premie vloeit voort uit het herstelplan van ABP en werd ook al geheven tussen 1 juli en 31 december 2009. Per 1 januari 2010 werd deze herstelopslag afgeschaft, omdat het pensioenfonds toen duidelijk voorliep op het herstelpad. ABP ligt nu echter door de lage rente niet langer vóór, maar op schema met het ingediende herstelplan. Het ABP bestuur acht daarom aanvullende maatregelen nodig en vindt het belangrijk dat alle betrokkenen, werkgevers, deelnemers en gepensioneerden een bijdrage leveren aan het herstel.
De dekkingsgraad laat in de eerste maanden van dit jaar niet de progressie zien die de dekkingsgraad in 2009 doormaakte. Terwijl het vermogen onverminderd hoog is, schommelde de dekkingsgraad de eerste maanden van 2010 tussen de 100 en 105 procent, om in de maand mei te dalen naar 96 procent. Die ontwikkeling is voor het overgrote deel te wijten aan de historisch lage rente.

VUT-fonds verlaagt fpu-premie
Het bestuur van het VUT-fonds heeft beslist dat de fpu-premie met ingang van 1 augustus 2010 met 0,3 procentpunt wordt verlaagd. Door deze verlaging wordt de overgangspremie, waarvan de fpu-premie een onderdeel vormt, per 1 augustus 2010 verlaagd naar 3,7 procent van het inkomen.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs