Een werknemer die vr 1 juli 2006 arbeidsongeschikt wordt, krijgt een ABP-uitkering die vergelijkbaar is met de uitkering volgens de regeling die gold tot 2006.

Dat is de afspraak die de Pensioenkamer eind vorig jaar heeft gemaakt. In de Pensioenkamer bepalen werkgevers en werknemers hoe de pensioenregeling van ABP eruit ziet. Met dit besluit is geregeld dat werknemers die onder de WIA arbeidsongeschikt worden een vergelijkbaar invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage krijgen als onder de WAO.

De Pensioenkamer onderhandelt sinds enkele maanden over de bovenwettelijke ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid. Omdat er nog geen akkoord kon worden bereikt, is nu gekozen voor verlenging van de bestaande regeling. De Pensioenkamer wil de overbruggingsperiode gebruiken om een nieuwe regeling af te spreken. Werknemers die vr 1 juli van dit jaar recht krijgen op een WIA-uitkering, komen na ontslag in aanmerking voor een invaliditeitspensioen van ABP. Het invaliditeitspensioen wordt alleen uitbetaald als dit hoger is dan de WIA-uitkering. Wie deels arbeidsongeschikt is en in een aangepaste baan minder gaat verdienen, blijft in aanmerking komen voor een herplaatsingstoelage. Daarnaast blijft de arbeidsongeschikte pensioen opbouwen. Hij of zij betaalt voor die pensioenopbouw geen premie. ABP gaat vanaf 1 januari 2006 invaliditeitsen herplaatsingstoelagen toekennen aan de werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden onder de WIA. ABP bekijkt op dit moment hoe de aanvragen van een invaliditeitspensioen of herplaatsingtoelage gaan verlopen. Zodra hier meer over bekend is, melden de AVS dit. Voor wie nu een WAOuitkering heeft, verandert er door deze afspraak niets.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws