Pensioenfonds ABP is blij dat sociale partners en het kabinet erin geslaagd zijn een principeakkoord over het pensioenstelsel te bereiken. Het fonds vindt het positief dat er nu echt stappen worden gezet op weg naar een beter pensioenstelsel.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool vindt dat de deelnemers gebaat zijn bij een nieuw pensioencontract dat beter bij deze tijd past. “Een pensioencontract dat persoonlijker kan worden. Dat duidelijker is voor de deelnemer en hen meer inzicht geeft in en betrekt bij hun pensioen. Het gaat erom dat het stelsel toekomstbestendig wordt terwijl tegelijkertijd waardevolle elementen van het oude stelsel behouden blijven.”

Een belangrijke uitkomst is dat de pensioenuitkeringen flexibeler worden. Een vast pensioen bestaat straks niet meer: uitkeringen kunnen stijgen als het goed gaat, maar ook dalen als het slechter gaat met het pensioenfonds. In dit nieuwe systeem is er grote kans dat het pensioen omhoog gaat, omdat de pensioenfondsen minder grote buffers hoeven aan te houden. Ook komt er een vertraging van de AOW-leeftijd en kunnen mensen met een zwaar beroep drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd