ABP hoort niet bij de pensioenfondsen die volgens minister Donner eerder zou moeten overgaan tot het verminderen van pensioenrechten dan gepland. Dat meldt ABP op haar website.

ABP heeft vorig jaar een herstelplan ingediend dat is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan heeft ABP twee instrumenten waarmee de dekkingsgraad in vijf jaar tijd weer op het vereiste niveau van 105 procent moet komen. Dat zijn tijdelijke premieopslagen en het niet indexeren van pensioenen. Het bestuur heeft gekozen voor deze instrumenten om ingrepen als het verminderen van pensioenrechten te voorkomen. Dat is destijds dan ook niet opgenomen in het herstelplan van ABP. Het herstel van de financiële positie van ABP ligt op dit moment op schema met het pad zoals dat in het herstelplan geschetst is. Wel realiseert het bestuur zich dat als het herstel trager zou verlopen dan het herstelplan aangeeft, er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Bijvoorbeeld een verdere verhoging van de tijdelijke premieopslag en een korting van de pensioenaanspraken. Het ABP-bestuur wil een korting voorkomen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Forse stijging pensioenpremies verwacht

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend