Pensioenfonds ABP indexeert het pensioen van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van werknemers per 1 januari 2008 met 2,05 procent. Samen met een na-indexatie van maximaal 1,96 procent, komt de structurele indexatie op 4,01 procent.

De gewogen gemiddelde loonontwikkeling in de sector overheid en onderwijs, die ABP gebruikt bij het bepalen van de pensioenstijging, bedroeg 2,05 procent. Daarbij zijn alle wijzigingen betrokken die in de periode sinds de laatste indexering en 1 november 2007 tussen de sociale partners definitief tot stand zijn gebracht. Wijzigingen die tussen 1 november 2007 en 1 januari 2008 nog definitief tot stand zijn gebracht worden betrokken bij de indexering van volgend jaar. Verder is de in de afgelopen jaren toegepaste korting op de indexeringen per 1 januari 2008 opgeheven. Sinds 2004 kon maximaal 1,96 procent verhoging niet worden toegekend door de financiële positie van ABP. Met de na-indexatie per 1 januari 2008 wordt deze korting naar de toekomst ongedaan gemaakt. Ontvangers van een ABP-pensioen krijgen in januari 2008 naast de verhoging bovendien een eenmalige uitkering van 1,24 procent over het bruto pensioen per 31 december 2007. Dit is de som van de gewogen gemiddelde incidentele eindejaarsuitkeringen en de correctie voor de invoeringsdata van de loonmutaties. Het ABP-vermogen is in 2007 door goede beleggingsresultaten en de renteontwikkeling flink gestegen. De financiële positie is daardoor nu voldoende voor volledige indexatie plus na-indexatie. Daarom heeft het ABP-bestuur eveneens besloten een speciale bonus uit te keren van t 300 (bruto) aan de ruim 700.000 gepensioneerden bij ABP, ter compensatie van in het verleden toegepaste kortingen (minder pensioen door slechts gedeeltelijke indexering). Deze bonus zal in maart 2008 worden uitbetaald

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws