Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP.

Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP Partnerpensioen, dat bij overlijden van de pensioengerechtigde op of na het 67e jaar het pensioen van de partner aanvult tot 70 procent, per 1 januari 2016 voor alle ABP-deelnemers wordt verhoogd. Hierdoor spaart iedereen dus voortaan voor een aanvulling tot 70 procent voor de partner.  De opbouw hiervan begint echter nu pas op 1 januari 2016.

Oudere werknemers kunnen niet veel meer opbouwen. Wie al voor PPP spaarde, kan zijn of haar eerder ingelegde bedrag meenemen en zo sneller de aanvulling tot 70 procent voor de partner bereiken.

Door de nieuwe algemene regeling is er geen fiscale ruimte meer voor het ABP PartnerPlusPensioen (PPP). Werkgevers hoever per 1 januari dus geen premie meer af te dragen en kunnen geen PPP meer aanleveren in de maandelijkse pensioenaangifte ABP.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs