De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal van 2014 redelijk stabiel gebleven, ondanks wat schommelingen, meldt het ABP. Net als in het tweede kwartaal voorziet het ABP echter ook in het derde kwartaal een rentedaling, die de dekkingsgraad drukt. Daar tegenover staan goede beleggingsresultaten van het pensioenfonds.

Op 30 juni was de dekkingsgraad 106,7 procent. Dat is 0,6%-punt hoger dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dat komt vooral door goede beleggingsresultaten. 
Een goede zaak, maar nog geen reden tot juichen, aldus het ABP. Vicevoorzitter José Meijer: “De rente is in het tweede kwartaal iets gedaald. Daardoor waren er wat schommelingen in de dekkingsgraad. Maar daar staat tegenover dat ons vermogen is gestegen, waardoor onze financiële positie iets is verbeterd.” 
Net als in het tweede kwartaal voorziet het ABP ook in het derde kwartaal een rentedaling. Dat drukt de dekkingsgraad. Meijer: “Maar als we – net als in dit kwartaal – goede resultaten boeken met onze beleggingen, kunnen we dat hopelijk wel goedmaken. Wel blijven we natuurlijk afhankelijk van de economische situatie en de stemming op de financiële markten. Daarom kunnen we nu nog niet voorspellen waar de dekkingsgraad aan het einde van dit jaar op uitkomt.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs