ABP: dekkingsgraad onder 100 procent

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is fors gedaald, tot onder de 100 procent.

Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent en in augustus, toen de fi nanciële markten in steeds zwaarder weer kwamen, is de positie van ABP nog verder verslechterd. Als oorzaken worden genoemd de dalende rente en de daling van de koersen op de fi nanciële markten. Volgens het ABP heeft deze dekkingsgraad nu nog geen gevolgen voor de pensioenen. Het pensioenfonds evalueert aan het einde van het jaar zijn herstelplan. Daarin staat hoe het fonds in de periode 2009-2013 de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau van 105 procent brengt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.