Eind 2010 noteerde pensioenfonds ABP, na verwerking van de meest recente CBS-prognoses, een dekkingsgraad van 105 procent. Dit is een stijging van 11%-punt ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. Bij deze stand hoeft er door ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen.

De waarde van de verplichtingen, de pensioenuitkeringen die ABP nu en in de toekomst moet doen, neemt, vergeleken met het derde kwartaal 2010 af. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de rente die ABP moet hanteren voor het berekenen van de verplichtingen. Een positieve ontwikkeling is dat de bezittingen voor het vierde kwartaal op rij toenemen. De teller staat aan het einde van 2010 op 237 miljard euro. Over heel 2010 is het behaalde rendement 13,5 procent (28 miljard euro).

Meer informatie: http://www.abp.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen