De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 in verband met een uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak houdt in, dat ook kindercentra met een regulier aanbod in de schoolvakanties subsidie kunnen aanvragen voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie.

Met de oorspronkelijke Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 werd mogelijk gemaakt dat kindercentra een inhaal- en ondersteuningsprogramma kunnen organiseren in de schoolvakanties aanvullend op de voorschoolse educatie. De programma’s golden voor ve-peuters die werden geraakt door de tijdelijke sluiting van kindercentra van 16 maart tot 11 mei 2020.
De fysieke sluiting van kindercentra betekende voor veel van deze peuters namelijk een verhoogd risico op een onderwijsachterstand. Dit heeft effect op de aansluiting met de basisschool, de kansengelijkheid en op de ontwikkeling en het leervermogen van de meest kwetsbare kinderen. Vanwege de extra sluiting van kindercentra in de periode van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 is er middels de wijzigingsregeling van 26 maart 2021 een nieuwe tijdsperiode en aanvullend budget beschikbaar gesteld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Een houder van een kindercentrum kan voor elk van zijn instellingen afzonderlijk een subsidieaanvraag indienen, voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma van 1 augustus 2021 tot en met 10 september 2021.

De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 in verband met een uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak kan hieronder worden gedownload.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl


Gerelateerd nieuws