Ook dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden of blijven. Het ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit 3.000 euro per school plus maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een GGD-adviseur. Aanmelden kan tot en met 18 april.

Met het geldbedrag (3.000 euro) kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. Naast het geldbedrag krijgt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Doel van het ondersteuningsaanbod is dat scholen meer aandacht besteden aan gezondheid. Voor het schooljaar 2019-2020 is er budget voor maximaal 550 schoollocaties uit po, vo en mbo.

Het ondersteuningsaanbod is financieel mogelijk gemaakt door drie ministeries: VWS, OCW en LNV.

In 2018 hebben meer dan 900 scholen zich aangemeld. Dat waren meer aanvragen dan gehonoreerd konden worden.

Links

Gerelateerd nieuws