Er is nog ruimte voor het aanvragen van een Lerarenbeurs  voor een master- of bachelorstudie om de deskundigheid van leraren te vergroten of zich te specialiseren. De aanvraag kan tot 1 juli 2015 ingediend worden.

De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Voor collegegeld is maximaal 7.000 euro per leraar per jaar beschikbaar, voor studie- en reiskosten maximaal 700 euro.
De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Vanaf dit jaar (1 april 2015) krijgen leraren meer studietijd voor een master: het aantal studieverlofuren wordt verhoogd van vier naar maximaal zes uur per week.

De volgende mogelijkheden zijn er voor het aanvragen van een Lerarenbeurs:

 • Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders met een onderwijsbevoegdheid, ook wanneer zij niet voor de klas staan, kunnen een aanvraag indienen.
 • Via het project VierSlagLeren in po en vo:

  • Binnen VierSlagLeren po volgen een startende leraar en een ervaren leraar als duo een masteropleiding. Beiden kunnen een lerarenbeurs krijgen, voor beiden kan de werkgever subsidie voor studieverlof krijgen. Voor de ervaren leraar kan de werkgever acht uur extra subsidie krijgen via www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
  • In het vo volgen een startende leraar (met of zonder dienstverband) en een ervaren leraar als duo een bachelor- of masteropleiding in een ‘tekortvak’. De werkgever kan voor hen subsidie voor studieverlof krijgen uit de Lerarenbeurs of via de zij-instroomregeling als de starter nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. De werkgever kan bovendien zes uur per week extra subsidie voor de ervaren leraar krijgen via www.voion.nl. Aanvraag via Mijn DUO onder vermelding van 'Vierslagleren'.
 • Invalkrachten en vakleerkrachten kunnen de Lerarenbeurs aanvragen: invalkrachten bij een bekostigde onderwijsinstelling of een medewerker die invalkracht is geweest in de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de aanvraag, of vakleerkrachten in het primair onderwijs.
 • Korte opleidingen: heeft de werknemer in het verleden al een Lerarenbeurs ontvangen voor een korte opleiding, dan kan hij nogmaals een Lerarenbeurs aanvragen, maar dan voor een bachelorstudie, een masterstudie of een premaster- of schakeltraject.
 • Master na bachelor: heeft de werknemer al eens een Lerarenbeurs ontvangen voor een bacheloropleiding, dan mag hij de Lerarenbeurs nu ook nog voor een masteropleiding aanvragen.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

 • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

 • Voortzetting prestatieboxgelden

 • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

 • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten