Aanvragen kortlopend onderzoek indienen

Tot 1 november 2007 is het nog mogelijk aanvragen in te dienen voor kortlopend onderwijsonderzoek in 2008. Het ministerie van OCW stelt daarvoor jaarlijks t 800.000 beschikbaar.

De afgelopen jaren is al een groot aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van vragen uit het veld. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg, zelfstandig leren, ict, evaluatie van vernieuwende projecten, personeelsbeleid, waarden en normen.

Meer informatie: www.kortlopendonderzoek.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.