Aanvragen kortlopend onderwijsonderzoek indienen

Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren een budget van 800.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek naar aanleiding van vragen uit het veld. Jaarlijks is er de mogelijkheid nieuwe aanvragen in te dienen. Dat kan momenteel nog tot 1 november 2009.

Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het is schoolnabij, maar ook schooloverstijgend en in het bijzonder gericht op kwaliteitsverbetering. Inhoudelijk past het onderzoek binnen de programmalijnen vormgeving van leerprocessen, pedagogische kwaliteit of professionele organisatie. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg, zelfstandig leren, ict, evaluatie van vernieuwende projecten, personeelsbeleid, waarden en normen.

Scholen die kortlopend praktijkgericht onderzoek willen laten doen, dat past binnen de bovengenoemde kaders, kunnen meer informatie vinden en aanvragen indienen via http://www.kortlopendonderzoek.nl/ (USO).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.