Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap.

Deze kosteloze training voor medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur bestaat uit een dag- of avonddeel van circa vier uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur van een van de onderwijsbonden of besturenraden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is er ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of communicatieplan, maar ook eigen onderwerpen kunnen hier aan bod komen. In het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de MR graag met de bestuurder over van gedachten wil wisselen.
Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie