Minister Slob van Onderwijs heeft op 28 mei 2019 bekendgemaakt dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs met twee jaar is verlengd.

Officieel is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling afgelopen, maar de urgentie van het in dienst nemen en het goed begeleiden van herintreders in het onderwijs is onverminderd aanwezig.

De verlenging heeft tot doel om schoolbesturen ook de komende jaren te stimuleren om herintreders in het onderwijs in dienst te nemen en te voorzien van de juiste begeleiding. Het subsidieplafond is voor 2019 € 300.000 en voor 2020 € 250.000. 

Downloads

Gerelateerd nieuws