Aanvraagtermijn lerarenbeurs 2014/2015 verlengd

De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd.

Na afloop van de aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs van 2013, bleek het beschikbare budget nog niet uitgeput. Om het volledige budget te benutten is de aanvraagtermijn, die liep van 1 april tot en met 15 mei, verlengd tot en met 14 juni. Zo krijgen leraren meer tijd om een lerarenbeurs aan te vragen. Ook wordt aan leraren die eerder een korte opleiding gevolgd hebben met behulp van de lerarenbeurs, de mogelijkheid geboden opnieuw een lerarenbeurs aan te vragen, maar dan voor een bachelor- of masteropleiding. Die mogelijkheid was bij een eerdere wijziging van de regeling uitgesloten. Daarnaast wordt een afspraak tot scherpere regels omtrent verantwoording met betrekking tot de besteding van de gelden voor het studieverlof teruggedraaid, omdat de aanscherping tot aanzienlijk meer administratieve lasten leidde dan was voorzien. Daarnaast wordt het verantwoordingsregime van de subsidie zij-instroom aangepast en is de BES leraar zij-instromer in de definitiebepaling van zij-instromer opgenomen. Zo is de lerarenbeurs ook toegankelijk voor leraren uit Caribisch Nederland.

De wijzigingen worden met terugwerkende kracht in de Regeling lerarenbeurs opgenomen. Zij hebben daarmee effect voor zowel de subsidieronde van 2013 als de subsidierondes voor de komende jaren.

Meer informatie:
www.duo.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-812.html

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.