De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs is met ruim vier weken verlengd. Tot en met 14 juni aanstaande kunnen leraren die een bachelor- of masteropleiding (bama) willen volgen een beurs aanvragen.

Tot nu toe zijn er ongeveer 5.500 beurzen aangevraagd, ongeveer hetzelfde aantal als in 2012. Door de inzet van extra middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 (€ 4 miljoen voor het vo en € 14 miljoen voor het hbo) is echter geld beschikbaar voor circa 8.000 beurzen. Ook leraren die al eerder een beurs hebben gehad voor een korte opleiding mogen een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bama.

Het aanvraagformulier voor de Lerarenbeurs is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws