Van januari tot en met maart 2013 kunnen bevoegde leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Promotiebeurs aanvragen voor het verrichten van promotieonderzoek dat uitmondt in een proefschrift.

Geselecteerde leerkrachten worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld met behoud van salaris. Voor de Promotiebeurs is een budget beschikbaar van 4,5 miljoen euro per jaar. Het ministerie van OCW stelt de beurzen sinds 2011 beschikbaar om te zorgen dat het aantal gepromoveerde leerkrachten voor de klas toeneemt. Dit draagt bij aan de onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering van de Promotiebeurs.

Meer informatie: www.nwo.nl/leraren

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd