Aanvraagronde Lerarenbeurs 2015/2016 gestart

Van 1 april tot 1 juli kunnen leraren en Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie om hun deskundigheid te vergroten of zich te specialiseren. Elke leraar kan maximaal 7000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. Sinds 2013 komen ook ambulante begeleiders en in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking.

De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Voor collegegeld is maximaal 7000 euro per leraar per jaar beschikbaar, voor studie- en reiskosten maximaal 700 euro. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Sinds 2008 is aan bijna 45.000 leraren een Lerarenbeurs toegekend.

Vanaf dit jaar krijgen leraren meer studietijd voor een master: het aantal studieverlofuren wordt verhoogd van vier naar maximaal zes uur per week. Ook kunnen leraren die eerder gebruikmaakten van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding nu opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Bovendien hebben leraren nu een maand langer de tijd om een Lerarenbeurs aan te vragen, van 1 april tot 1 juli.

Meer informatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.