Twintig bevoegd gezagen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de derde subsidieronde ‘Vrijroosteren leraren’ voor de periode 2021-2023. In de vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een coach en worden achterstandsleerlingen intensief begeleid. Schoolbesturen kunnen tot 1 april 2021 subsidie aanvragen.

Scholen uit het primair of voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de subsidie als zij een bovengemiddelde ‘schoolweging achterstandsleerlingen’ hebben. Het bevoegd gezag kan ervoor kiezen om een lerarenteam van één school deel te laten nemen aan het traject, maar leraren van meerdere scholen is ook toegestaan.

De subsidie is bedoeld voor het vrijroosteren van leraren voor coaching van leerkrachten en intensieve begeleiding van leerlingen. Ook is het mogelijk aandacht te besteden aan ontwikkelactiviteiten door leraren en activiteiten gericht op onderwijsontwikkeling- en innovatie voor achterstandsleerlingen.

De ruimte is beperkt: er is subsidie voor tien bevoegde gezagen voor het primair onderwijs en tien bevoegde gezagen voor het voortgezet onderwijs.

Resultaat eerste tranche

De subsidieregeling laat positieve resultaten zien, naast knelpunten.

De belangrijkste opbrengst van de professionalisering van leraren is dat hun vaardigheden zijn verbeterd, afhankelijk van de doelen van de professionalisering is dat op didactisch en/of pedagogisch gebied. Door de verbeterde vaardigheden voelen leraren zich competenter om goed les te geven en/of leerlingen te begeleiden. Daarnaast zijn er binnen de professionaliseringsactiviteiten producten ontwikkeld die in de school ingezet worden, zoals bijvoorbeeld kwaliteitskaarten of posters. Leerlingen geven aan dat zij tevreden zijn over het een-op-een-contact met de leraren en de mogelijkheid om aan persoonlijke doelen te werken. In het vo stellen ook de leerlingen zelf vooruit te zijn gegaan op de gestelde doelen.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws