Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Regioadviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion staan klaar om te adviseren bij het plan van aanpak en om vragen te beantwoorden.

Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio, zoals gemeenten, een plan van aanpak ontwikkelen om het lerarentekort gezamenlijk terug te dringen. De subsidie voor het plan van aanpak in het primair of voortgezet onderwijs bedraagt maximaal € 250.000,- per regio. Wanneer het primair en voortgezet onderwijs in een regio gezamenlijk een aanvraag indienen, is er maximaal € 500.000,- per regio beschikbaar. Als het mbo deelneemt samen met het voortgezet onderwijs, dan is er een extra subsidie van maximaal € 75.000,-.

Telefonisch spreekuur en verdiepingsbijeenkomst
Voor besturen in het voortgezet onderwijs houdt Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs Voion een telefonisch spreekuur op maandag 21 januari tussen 15.00 en 17.00 uur.
Op 11 februari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de inspiratie- en verdiepingsbijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ plaats. Hier kunnen deelnemers onder meer aan de slag in werkateliers ‘van regeling naar plan’. De regioadviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion zijn beschikbaar voor vragen.

Links

Gerelateerd nieuws