Het is niet langer in alle gevallen noodzakelijk dat (v)so-scholen bij de inspectie een ontheffing aanvragen om af te mogen wijken van regelgeving uit de Wet op de expertisecentra (WEC).

Dankzij een ontheffing kunnen bepaalde voorschriften uit de WEC worden afgestemd op de specifi eke behoeften van een leerling. Nu nog ontvangt de inspectie hiervoor jaarlijks duizenden ontheffi ngsverzoeken. Niet alle verzoeken zijn echter meer nodig; in de meeste gevallen is het voldoende dat het bevoegd gezag van een school documenten en verklaringen bezit waarmee aangetoond kan worden dat een ontheffi ng noodzakelijk is.

Scholen kunnen vanaf nu met een stroomschema van de inspectie bepalen of zij voor een leerling een ontheffing aan moeten vragen. Zie  www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Speciaal+onderwijs/Ontheffing+aanvragen/Webversie

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd