Aanvraag Kortlopend onderwijsonderzoek mogelijk tot 1 november

Het Ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van EUR 800.000,- beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. De afgelopen jaren is al een groot aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van vragen uit het veld. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg, zelfstandig leren, ICT, evaluatie van vernieuwende projecten, personeelsbeleid, waarden en normen. Nieuwe aanvragen voor 2008 kunnen nog tot 1 november 2007 ingediend worden.

Geïnteresseerde scholen en instellingen kunnen Kortlopendonderzoek.nl (één van de onderdelen van deze site) de nodige informatie vinden. Wat zijn bijvoorbeeld de eisen waaraan een onderzoeksvraag moet voldoen? Hoe worden de onderzoeken uitgevoerd en hoe kunnen aanvragen ingediend worden? Er is ook een overzicht te vinden van alle lopende en uitgevoerde onderzoeken.

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.