Aantal zwakke scholen NIET verdubbeld

Het AD kopte maandag 7 april dat het aantal zwak presterende scholen is verdubbeld t.o.v. 2006. Hiermee slaat de krant plank mis, aangezien de feiten iets anders vertellen. Op 1 april 2006 waren er in het totaal 82 zwak presterende scholen en op 1 april 2008 is dit aantal opgelopen tot 155. Het betreft hier overigens alle scholen voor po en vo.

Ogenschijnlijk is dit inderdaad bijna een verdubbeling, maar wat het AD niet vermeldt is dat in 2006 slechts de helft van de scholen is bezocht. In 2007 zijn alle scholen bezocht. Het ligt voor de hand dat, als je twee maal zoveel scholen bezoekt, je ook twee maal zo veel slecht presterende scholen aantreft. Statistisch is er dus in helemaal geen toename maar is de lijst juist iets kleiner geworden. Navraag bij inspectie bevestigt dit beeld. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is overigens van mening dat het aantal slecht presterende scholen nog steeds veel te hoog is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.