Het aantal zeer zwakke basisscholen is opnieuw verder gedaald, blijkt uit recente cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment zijn er nog zo’n 26 zeer zwakke scholen, dat is 0,4 procent van het aantal basisscholen. Een fl inke daling ten opzichte van 2009, toen nog 108 scholen te boek stonden als zeer zwak. Verder valt op dat scholen zich sneller verbeteren dan voorheen: van de huidige zeer zwakke scholen zijn er slechts vijf scholen die langer dan één jaar zeer zwak zijn.

Om te voorkomen dat scholen zeer zwak worden, worden ze tegenwoordig eerder gewaarschuwd en kunnen ze eerder hulp krijgen van de ‘Vliegende Brigade’, die hen gericht helpt bij het verbeteren van de onderwijsindicatoren die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school krijgt nu nog maximaal twee jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De Vliegende Brigade is één van de maatregelen om de onderwijskwaliteit op scholen die zeer zwak zijn, zo snel mogelijk op orde te krijgen. De ondersteuning varieert van hulp bij het inrichten van leerlingenzorg, scholing en coaching van leerkrachten tot ondersteuning van de schooldirectie.

Islamitische scholen
Opvallend genoeg is er geen enkele islamitische basisschool meer die als zeer zwak te boek staat (en het aantal zwakke scholen is op de vingers van één hand te tellen). Drie jaar geleden werden nog zes van de ruim veertig islamitische basisscholen als zeer zwak bestempeld. Van Bijsterveldt zei hierover op BNR Nieuwsradio: “Ik vind dat het islamitisch onderwijs een grote prestatie heeft geleverd, want ze lagen echt onder vuur.” Dagblad Trouw meldt dat de islamitische scholen die sprong voorwaarts te danken hebben aan het project ‘Kwaliteit islamitisch onderwijs’, waaraan de bij de Isbo (de verenigde islamitische schoolbesturen) aangesloten scholen de afgelopen jaren hebben meegedaan. “Het gaat de goede kant op”, meldt het eindverslag van dat project. “Er zijn veelbelovende stappen gezet, maar het is nog te vroeg om te spreken van een geconsolideerde verbeterslag. Er is nog een wereld te winnen.” Volgens lsbo-directeur Yusuf Altuntas in Trouw is de ‘cultuuromslag’ in het islamitisch onderwijs mede te danken aan de Isbo zelf. Die heeft de scholen gesteund en geprikkeld om beter zicht te houden op prestatiegegevens. Een paar scholen die die strenge lijn niet wilden volgen, zijn afgehaakt als Isbo-lid, een paar anderen zijn zelfs geroyeerd. Het is volgens Altuntas geen toeval: van de vijf islamitische scholen die de onderwijsinspectie ook nu nog zwak noemt, zijn er vier geen lid van de Isbo. Ook op bestuurlijk niveau zou er het een en ander verbeterd zijn. Oudere bestuurders die wel van goede wil waren, maar vaak veel te veel taken naar zich toetrokken, zijn deels vervangen door jonger kader dat beter oog heeft voor verschillen in bevoegdheden. Daardoor zal het niet snel meer voorkomen dat bestuurders zichzelf op de loonlijst van de school zetten, zoals een paar jaar geleden wel gebeurde.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij

  • ‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar