Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent (1400 minder). Dat maakte minister Bussemaker op 21 februari bekend.

In schooljaar 2001/2002 gingen nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school. Inmiddels is dat aantal nu met ruim 48.000 geslonken naar 22.948 jongeren: zo’n tweederde minder. Vorig jaar heeft het kabinet de toenmalige doelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 gehaald.

In Europees verband behoort Nederland tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 28 EU-lidstaten als geheel (11 procent gemiddeld) heeft Nederland volgens de Europese definitie een relatief laag percentage schooluitvallers (8,2 procent). De Europese doelstelling (8 procent) is bijna bereikt.

De positieve resultaten zijn voor Bussemaker geen reden om achterover te leunen. “Iedere jongere die de school verlaat zonder diploma is er een te veel, zeker als ze dat wel kunnen halen. Daarom heb ik vorig jaar bekend gemaakt nog minstens vier jaar met de aanpak door gaan te met een nieuwe, scherpere doelstelling van maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021,” aldus de minister.

In alle regio’s hebben de scholen en gemeenten samen een nieuw regionaal plan opgesteld om schooluitval te voorkomen,  jongeren in een kwetsbare positie beter te begeleiden en om jongeren die langer geleden uitgevallen zijn, alsnog naar een opleiding of werk te begeleiden. 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.