Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat maakte minister Jet Bussemaker van Onderwijs op 9 februari bekend tijdens een bezoek aan ROC Midden Nederland.
 
Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Een goede toekomst begint gewoon met een diploma. Bij een sollicitatie sta je zonder diploma meteen 1-0 achter. Het is daarom positief dat meer jongeren met succes hun opleiding afronden en daardoor een betere start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Daar profiteert iedereen van. Niet alleen jongeren zelf, ook de samenleving als geheel. Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er één teveel.” Vooral in de regio Noord- en Midden Drenthe (daling van 25,7 procent ten opzichte van vorig schooljaar) en de regio Zuid-Holland-Zuid (- 25,2 procent) is een grote daling te zien.
De minister vindt het belangrijk dat scholen en gemeentes de komende tijd aandacht blijven besteden aan de groep jongeren die vanwege een opeenstapeling van problemen uitvalt. “Zij zijn gewoon extra kwetsbaar. We moeten alles op alles zetten om ook deze jongeren op het juiste spoor te houden, zodat ook zij met een diploma op zak aan hun toekomst kunnen bouwen.”
Het aantal voortijdige schoolverlaters is in twaalf jaar tijd met ruim 60 procent gedaald. In het schooljaar 2001-2002 waren er nog zo’n 71.000 jongeren die voortijdig de school verlieten, twaalf jaar later is dit aantal gedaald tot 25.970. Hiermee komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht. In Europees verband behoort Nederland tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 27 EU-lidstaten als geheel (13,5 procent) heeft Nederland een relatief laag percentage schooluitvallers (9,1 procent).
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws