Aantal thuiszitters stijgt

Ondanks alle inspanningen is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit opnieuw gestegen: van 4.479 naar 4.790 kinderen. Een lichtpunt is dat het aantal kinderen dat tijdens het schooljaar uitvalt sinds de start van het Thuiszitterspact ieder jaar is afgenomen. Dat schrijven minister Slob (onderwijs), De Jonge (Volksgezondheid) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2016 is het Thuiszitterspact gesloten waarin de ambitie is opgenomen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Dat doel is nog niet bereikt. Ondanks het feit dat er steeds beter wordt geregistreerd zijn er geen concrete verklarende factoren voor de stijging in de cijfers.

Binnen drie pijlers wordt er naar oplossingen gezocht: kind centraal; regionale aanpak en rol van de centrale overheid. Een van de maatregelen is het luisteren en praten mét het kind in plaats van óver het kind. De ministers geven aan dat dit nog te weinig gebeurt en dat is onacceptabel. Volgens de briefschrijvers zijn de regionale verschillen te groot om een landelijke aanpak te realiseren waar iedere regio, en uiteindelijk ieder kind in die regio, mee geholpen is. Daarom is het belangrijk te blijven inzetten op de koers van de afgelopen jaren: de regionale aanpak. Bij de rol van de centrale overheid constateren de ministers acht knelpunten, waaronder de definitie van thuiszitters (kinderen die korter dan drie maanden thuiszitten blijven onder de radar), de verzuimregistratie die op orde moet komen en de noodzakelijke betere aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Er vallen nu kinderen tussen wal en schip omdat het onderwijs- en zorgdomein onvoldoende op elkaar aansluiten.

In het onlangs gelanceerde discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, waar de AVS aan heeft meegewerkt, wordt gepleit voor één wet funderend onderwijs voor kinderopvang, po en vo. Dit kan de ontwikkelkansen van ieder kind, ook kinderen die extra zorg nodig hebben, verbeteren. In februari en maart organiseert de AVS, samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten over de ankerpunten uit het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’.
 

Links