Aantal scholen loopt NOAT-vergoedingen mis

Het aantal leerlingen dat door scholen opgeven wordt voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) is de afgelopen twee jaar sterk teruggelopen. Hierdoor lopen deze scholen de NOAT-vergoeding mis.

Deze teruggang in opgegeven aantallen geldt voor alle etnische groepen – van Turks, Marokkaans, Spaans, Italiaans tot Kaapverdisch. Volgens het ministerie van OCW is het mogelijk dat een aantal scholen in verband met de nieuwe gewichtenregeling gestopt is met het registreren van de gegevens over de geboortelanden van ouders van leerlingen. Zij zouden deze gegevens dus ook niet meer doorgeven bij de leerlingentellingen. Gevolg hiervan is dat deze scholen de vergoedingen voor NOAT mislopen. Bij de formulieren voor de telgegevens van dit jaar zal Cfi hierop wijzen. Een ander effect is dat de registraties over de etnische achtergronden van leerlingen in het basisonderwijs niet meer compleet zijn. De NOAT-gegevens zijn de enige bron voor deze informatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.