Aantal meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik neemt toe

In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik, na een eerdere daling, weer toegenomen. Ook steeg het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het totaal aantal meldingen van alle onderwijssectoren aan vertrouwensinspecteurs daalde ten opzichte van schooljaar 2013/2014 (van 2.182 naar 2.000), maar de meldingen zijn qua inhoud wel ingewikkelder en urgenter. Er kwamen minder meldingen binnen rond psychisch geweld en fysiek geweld, maar het aantal meldingen rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik steeg weer. Ook ziet de inspectie maatschappelijke tendensen terug in de meldingen: het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering steeg (zie cijfers in download).

Seksueel misbruik in vo
Het aantal meldingen over seksueel misbruik nam vooral toe vanuit het voortgezet onderwijs. Bij een op de drie meldingen gaat de klacht bij seksueel misbruik over een leraar of een andere ‘met taken belast persoon’. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen gaat het om een ernstig zedendelict: ontucht, verkrachting of aanranding. Bij een op de vijf meldingen wordt de melding geregistreerd onder ‘ontucht met misbruik gezag’, dat wil zeggen dat de ontuchtige handeling zou zijn gepleegd door een met taken belast persoon, waarbij deze persoon misbruik maakte van zijn gezagsverhouding.
 
Vertrouwensinspecteurs
Wettelijk zijn schoolbesturen verplicht om te zorgen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De inspectie roept scholen daarom op om werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Ook meldt de inspectie dat scholen passende seksuele voorlichting moeten geven, moeten zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties moeten voorkomen. Problemen in of rond de school op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering kunnen worden gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op het nummer 0900-1113111.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.