Aantal leerlingen groeit licht

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is met 823 licht gegroeid tot 1.552.623, blijkt uit cijfers van de AOb. Wel zijn er grote verschillen per provincie.

Utrecht en Noord-Holland hebben te maken met een forse groei, van respectievelijk 1587 en 1457 kinderen. Ook Gelderland (+388), Overijssel (+738) en Zuid Holland (+523) stijgen in aantal, zij het in mindere mate. Een sterke daling is er in Limburg (-2015) en Brabant (-973). In Limburg zorgt de ontvolking al langer voor forse klappen; omgerekend naar een gemiddelde basisschool verdwijnen daar ongeveer 15 basisscholen per jaar. In Brabant begint de terugloop nu ook echt op gang te komen. Verder zien tevens Groningen (-459) en Zeeland (-436) minder kinderen in het basisonderwijs. Het openbaar onderwijs verliest opnieuw leerlingen, behalve in de groeiprovincies Utrecht en Noord Holland, daar wist deze zuil winst te boeken. Het katholiek onderwijs krijgt weliswaar flinke klappen in Limburg en Brabant, maar groeit in veel andere provincies. Ook de vrije scholen zitten landelijk in de min.

Bevolkingsdaling
Een aantal ministeries en maatschappelijke organisaties heeft onlangs het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) opgericht. Het netwerk wil meer aandacht voor de bevolkingsdaling, die in 2025 in de helft van de gemeenten wordt verwacht en zich in sommige delen van Nederland nu al voordoet. De bevolkingsdaling heeft onder meer gevolgen voor het onderwijs. Het netwerk agendeert, deelt kennis en stelt scenario´s en beleid voor op de terreinen waar bevolkingsdaling zich allereerst voordoet. Het netwerk levert ook een bijdrage aan een op te stellen actieplan, waarin de gevolgen van bevolkingsdaling worden aangegeven, een visie wordt gegeven op de rol van gemeenten, provincies en Rijk. In het actieplan wordt ook geschetst wat een goede aanpak is op de terreinen waar bevolkingsdaling het eerste gevolgen heeft.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.