Voor het eerst sinds 2003 daalt dit schooljaar het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad eind maart, op basis van de meest recente leerlingentelling uit oktober 2006. Dit betreft vooral het openbaar onderwijs in Noord- en Zuid- Holland. Ook het katholiek onderwijs in Brabant en Limburg heeft te maken met een dalend leerlingenaantal. De islamitische scholen groeien nog wel, maar langzamer dan aanvankelijk het geval was.

De geboortecijfers kondigden het vier jaar geleden eigenlijk al aan: het aantal vierjarigen daalt. Landelijk gezien gaat het slechts om 802 kinderen minder dan vorig schooljaar, maar de effecten van die daling verschillen enorm per provincie en per zuil, wijst de inventarisatie uit. De dalende trend zou het hardst aankomen in de zuidelijke provincies Limburg, Noord- Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Het midden van het land kent juist een leerlingengroei. Verder blijkt dat katholieke en openbare scholen kampen met behoorlijke tegenvallers, terwijl het protestants onderwijs groeit. Bij de kleinere zuilen zijn er opmerkelijke verschillen. Zo ziet het gereformeerde onderwijs het leerlingaantal dalen, de reformatorische scholen groeien. En na jaren van groei laat het antroposofische onderwijs voor het eerst een heel klein minnetje zien. Het Onderwijsblad concludeert dat de leerling-daling gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. “In het zuiden komen minder banen, in het noorden blijft de werkgelegenheid stabiel, in het midden van het land zijn scholen voorlopig nog wel op zoek naar mensen om de groei daar op te vangen.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws