Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dit meldt het AD. Dit staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen in reguliere klassen te houden. Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lesco) vindt dat politiek Den Haag de bezuiniging in diverse regio’s van tafel moet vegen.

Volgens het Lesco is de rek eruit op gewone basisscholen, die toch al worstelen met te grote klassen en te weinig leerkrachten. Het is vooral lastig om leerlingen met gedragsproblemen in de klas te houden. De scholen worstelen ook met de doorverwijzingen. Een plekje op een speciale school is flink duurder. In diverse regio’s moeten de schoolbesturen het echter met minder geld doen, omdat ze volgens het ministerie van Onderwijs bovengemiddeld veel kinderen in het speciaal onderwijs hadden, meldt het AD. De regionale verschillen zijn groot.

In 2017 was er al sprake van een voorzichtige stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Uit een analyse van de nieuwste cijfers door het AD blijkt dat de trend doorzet. Het afgelopen jaar groeide het speciaal (basis)onderwijs zelfs met ruim tweeduizend kinderen. Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) telde 44 leerlingen minder.

Toch hebben ook reguliere basisscholen grote stappen gezet, vindt Petra van Haren, voorzitter van de AVS. “Maar zelfs als je als leerkracht weet wat een kind nodig heeft, kan dat niet altijd in een klas met dertig kinderen. Leraren missen echt extra handen.”

Het Lecso vindt dat politiek Den Haag de bezuiniging in diverse regio’s van tafel moet vegen. Voorzitter Wim Ludeke: ,,Ik ken samenwerkingsverbanden die tegen een miljoenentekort aanlopen. Dat geld moet uiteindelijk bij de reguliere scholen vandaan komen. Het is de vraag of we nog langer rare fratsen ten koste van kinderen moeten uithalen of dat we moeten vechten om hier een einde aan te maken.”

Links

Gerelateerd nieuws