Aantal kamervragen onderwijs neemt vlucht

Na de verkiezingen van november 2006 is het aantal (schriftelijke) vragen over onderwijszaken aan de bewindslieden van het ministerie van OCW flink gestegen.

Vergeleken met 2006 gaat het – zo blijkt uit onderzoek van het ministerie zelf – om een stijging van maar liefst 130 procent; van 137 vragen naar 326. De stijging wordt vooral veroorzaakt door SP en PVV. Het aantal kamervragen van de PvdA daalt; dat van CU en CDA stijgt daarentegen. In oktober 2007 zijn de meeste kamervragen gesteld. De meest voorkomende onderwerpen zijn homobeleid, buitenschoolse opvang/kinderopvang en veiligheid op school.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.