Met dertig gemeenten is een meerjarige Gelijke Kansen Alliantie (GKA-)agenda tot stand gekomen, in samenwerking met het ministerie van OCW. De komende tijd werkt het ministerie met nog twintig gemeenten aan de totstandkoming van nieuwe GKA-agenda’s. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de voortgangsrapportage besproken wordt.

De Gelijke Kansen Alliantie is in het leven geroepen om kinderen met dezelfde talenten gelijke kansen te geven. Binnen de GKA werken rijksoverheid, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven op lokaal niveau samen aan het bevorderen van gelijke kansen. De verbinding tussen thuis, school en wijk staan hierbij centraal. In de lerende aanpak draait het om vragen als: wat werkt en wat niet? En als het werkt, hoe werkt het?

Dertig gemeenten hebben nu een meerjarige GKA-Agenda. De precieze afspraken kunnen per gemeente verschillen, al naar gelang de lokale behoeften. Met twintig gemeenten wordt nog overleg gevoerd. Het streven is om deze twintig nieuwe GKA-agenda’s voor 31 januari 2020 te ondertekenen.

Met de subsidieregeling ‘Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs’ (totaal 7 miljoen euro) biedt het ministerie in de vorm van cofinanciering financiële middelen aan om interventies of experimenten uit te kunnen voeren.

Naast persoonlijke ontmoetingen wordt online via www.gelijke-kansen.nl alle beschikbare kennis, zoals good practices en netwerken, actief gedeeld. Er zijn onder andere brochures, handreikingen, video’s en factsheets beschikbaar.

Links

Gerelateerd nieuws