Er zijn 49 nieuwe scholen of schoolsoorten bijgekomen die vanaf nu de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen bedraagt nu 248 scholen. Op maandag 22 januari reikte minister Slob op een vmbo-school in Denekamp het Predicaat Excellente School 2017 uit.
 
De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Een Excellente school is een school die op de een of andere manier uitblinkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat het onderwijs goed aansluit bij de situatie in de buurt, of omdat het onderwijsaanbod inspirerend, innovatief en motiverend is. De school ziet het als een uitdaging om haar onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Daarmee levert ze een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs.
 
Het aantal Excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. De 49 scholen die nu ook ‘excellent’ zijn, zijn afkomstig uit de diverse sectoren: 16 scholen in het primair onderwijs, 31 scholen in het voortgezet onderwijs en 2 scholen in het speciaal onderwijs. In totaal zijn er nu bijna 250 Excellente scholen of schoolsoorten: 83 scholen in het primair onderwijs, 141 in het voortgezet onderwijs en 24 in het speciaal onderwijs. 
 
De Inspectie van het Onderwijs kent de predicaten, die drie jaar geldig zijn, toe. Met een vlag, een bordje én de titel kunnen de scholen laten zien dat ze uitblinken. 

Links

Gerelateerd nieuws