Aantal banen en vacatures toegenomen in onderwijs

Vacaturegraad is wel laag

Het aantal banen in het onderwijs is in het vierde kwartaal van 2020 met 4.000 banen toegenomen. Ook het aantal vacatures in het onderwijs nam toe (met 1.000). Maar de vacaturegraad was, vergeleken andere sectoren, het laagst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De harde coronalockdown die medio december zorgde voor een daling in het aantal banen in diverse sectoren (met name in de handel, het vervoer en de horeca). Het onderwijs toonde in het vierde kwartaal van vorig jaar een banengroei van 4.000. Daarmee was het onderwijs een van de sectoren met de sterkste groei van het aantal banen.

Eind december stonden de meeste vacatures open in de handel (40 duizend), de zorg (38 duizend) en de zakelijke dienstverlening (33 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures. In de bouw, de informatie en communicatie en in het onderwijs nam het aantal vacatures met elk 1 duizend toe.

Vergeleken andere sectoren is in het onderwijs de vacaturegraad juist het laagst (11 vacatures zijn per duizend banen van werknemers). Het gemiddelde (van alle sectoren) ligt op 25.

Link