Leergang Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs

Een goed bestuurlijk leider kent de perspectieven van schoolleiders en teamleden en verbindt deze met de vraagstukken van de omgeving. In de nieuwe leergang ‘Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs’ van de AVS Academie leren deelnemers integraal verdieping te geven aan hun bestuurlijke rol. “Het gaat erom dat je blijvend anders en breder leert kijken.”

“De leergang stelt bestuurders in staat hun eigen leiderschap te versterken en ontwikkelen, en bewust leiding te geven aan een schoolorganisatie die midden in de samenleving staat”, zegt Ien van Doormalen. Van Doormalen, strategisch veranderkundige en adviseur met ervaring in zowel het onderwijs als het sociale domein, is samen met Ab Groen programmaleider van de leergang Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs. Groen, die het bestuur van een koepel met dertien scholen en achttien kinderopvanglocaties combineert met toezichthoudende functies bij onder meer een woningbouwcorporatie, vult aan: “Het gaat erom dat je als bestuurder bewust weet waarvoor jij en je team staan, en dat weet te verbinden met je stakeholders. Dat je je laat beïnvloeden door de omgeving.”

Verbinding

Van Doormalen en Groen hechten sterk aan de verbinding tussen bestuur, schoolleiding en team. Groen: “Onze visie is dat de keuzes die in de klas worden gemaakt in lijn zijn met de keuzes die de schoolleiders maken en de keuzes die het bestuur maakt. Per locatie speel je in op de leerlingpopulatie en de omstandigheden van de stadswijk of de plattelandskern waar de school staat. Daarnaast is het belangrijk dat je de gezamenlijkheid van de scholen die in een koepel verenigd zijn, kunt benutten. Zowel in uitvoerende zin als in profilerende zin.”

Houvast

De leergang vormt een combinatie van verdieping en reflectie op verschillende perspectieven op leiderschap. Deelnemers formuleren in het intakegesprek een leervraag. “We stemmen het programma af op de deelnemers. We sluiten aan bij wat zij al bezitten aan kennis en inzichten”, zegt Van Doormalen. “In de kern gaat het erom hen te leren vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken en in zichzelf houvast te vinden.” Van de bestuurder wordt gevraagd op verschillende borden te schaken en daarbij de schoolteams in het oog te houden. Groen: “Ik heb bijvoorbeeld overleg met de pabo, met de wethouder van onderwijs, met het samenwerkingsverband en met de ondernemersvereniging. Dan moet ik de onderwerpen die hier passeren en de besluiten die we nemen, vertalen naar wat dit betekent voor de scholen. Zo kan ik aansprekend én aanspreekbaar zijn.”

Lerende netwerken

De leergang bestaat uit een tweedaagse start, twee losse lesdagen, twee keer een dagdeel met de helft van de groep en een tweedaagse afsluiting. “De deelnemers krijgen een voorbereidende opdracht zodat we een goede start kunnen maken”, zegt Van Doormalen. “Tijdens de twee dagdelen vindt collegiale consultatie plaats. Op die manier willen we bevorderen dat er lerende netwerken ontstaan. Tussen de lesdagen door werken de deelnemers aan hun leervraag en vindt er een-op-een begeleiding plaats met een van ons.” Het uiteindelijke doel is dat bestuurders én vertrouwd zijn met hun bestuurlijke rol én het belang van blijven ontwikkelen als leider onderkennen. “Het is belangrijk dat je als bestuurder een nieuwsgierige en onderzoekende houding hebt. Dat leer je in deze leergang”, zegt Van Doormalen. Groen voegt toe: “Deelnemers leren integraal verdieping te geven aan hun bestuurlijke rol. Het gaat erom dat je blijvend anders en breder leert kijken.”

Doelgroep: beginnende bestuurders en bestuurders van kleinere schoolbesturen in het primair onderwijs

Meer informatie en aanmelden

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Interessant?
Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Gerelateerd nieuws