Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat hierbij de positie van de (G)MR is.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) besteedt hieraan geen afzonderlijke aandacht. Niet verwonderlijk, omdat tijdens het voorbereiden en vaststellen van deze wet de PO-raad nog niet in beeld was. Dat betekent niet dat medezeggenschap van ouders en personeel in dit kader geen onderwerp is. Het advies van de AVS is om te handelen in de geest van de WMS en het personeelsdeel van de (G)MR gebruik te laten maken van de adviesbevoegdheid.

Als argument daarbij kan in ieder geval gelden dat er sprake is van aansluiting bij een organisatie die in de nabije toekomst namens de schoolbesturen cao´s zal afsluiten. Bovendien zal de contributie voor de PO-raad in de meeste gevallen worden gefinancierd vanuit de lumpsum. Ook dat pleit ervoor het personeelsdeel van de (G)MR in positie te brengen. Scholen kunnen er zelfs over nadenken hierbij eveneens het ouderdeel te betrekken.

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws