Coronamaatregelen

Eindexamenkandidaten krijgen meer tijd. Het tweede tijdvak in het centraal eindexamen is dit schooljaar uitgebreid van vier naar tien dagen, en er is een derde tijdvak voor herkansingen. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). VSO-leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen. Dit is het derde jaar op rij dat er vanwege de coronacrisis aanpassingen zijn.

De maatregelen zijn genomen in overleg met onderwijsorganisaties, waaronder de AVS. Het eerste tijdvak van het centraal eindexamen start op 12 mei en duurt tot en met 30 mei, het tweede tijdvak loopt van 13 tot en met 24 juni en het derde tijdvak met herkansingen is van 5 tot en met 8 juli. Eindexamenkandidaten mogen twee vakken in plaats van één vak herkansen. Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen. Voor vmbo-bb en -kb leerlingen geldt dat zij daarnaast nog een herkansing hebben voor het beroepsgerichte profielvak. Op deze manier kunnen leerlingen die in quarantaine moeten toch hun eindexamen afleggen, schrijft demissionair onderwijsminister Slob op 17 december in een brief aan de Tweede Kamer.

De uitslagen voor havo en vwo van het eerste tijdvak worden een week eerder bekend dan die voor het vmbo. Voor de uitvoeringsorganisaties is het niet mogelijk om de uitslagen voor het vmbo een week eerder te hebben. Wachten met de uitslagen van vwo en havo zou betekenen dat die leerlingen minder voorbereidingstijd hebben voor de herkansingen.

Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo wordt dit schooljaar gedeeltelijk afgesloten met een centraal examen en gedeeltelijk met een schoolexamen. Twee van de drie (voor een deel van de profielvakken in het vmbo-gl) of twee van de vier (voor vmbo-bb en -kb en de overige profielen in vmbo-gl) onderdelen worden getoetst met een centraal examen. Welke onderdelen worden getoetst met een centraal examen worden landelijk aangewezen.

Eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs mogen als zij dat willen een eigen docent of een vertrouwenspersoon meenemen naar het college-examen. 

De staatsexamens, die onder meer worden afgelegd door VSO-kandidaten,  worden toekomstbestendig gemaakt. Het aantal staatsexamenkandidaten groeit zo hard dat het veel moeite kost om het in de huidige vorm in stand en breed toegankelijk te houden. Daarom wordt er de komende jaren gekeken of de staatsexamens anders georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld door ze door het jaar te spreiden.

In de brief aan de Tweede Kamer zegt minister Slob van OCW: “Hoewel de middelbare scholen dit jaar open waren, hebben leerlingen die dit jaar examen doen geen normale schooltijd gehad. Bijvoorbeeld doordat leerlingen in quarantaine zaten en de scholen in de afgelopen jaren tijdelijk gesloten waren. Daarom heb ik na overleg met scholen, leraren en leerlingen besloten dat de examenkandidaten van dit jaar een extra herkansing krijgen, en komt er voldoende ruimte voor herkansingen en het spreiden van examens. Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om hun middelbare schoolperiode op een goede manier af te sluiten.”

Link

Gerelateerd nieuws