De vergoeding materiële instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2007 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2006. Heeft een basisschool echter op 1 maart 2007 aanzienlijk meer leerlingen dan op 1 oktober 2006, dan bestaat het recht om de MI-vergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 te laten aanpassen. Hiervoor laat de school een leerlingentelling plaatsvinden op 1 maart 2007.

Een school heeft recht op toekenning van extra MI-vergoeding als het aantal leerlingen op 1 maart 2007 met tenminste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2006 verhoogd met 3 % van het aantal leerlingen op 1 oktober 2006. De uitkomst wordt naar beneden afgerond op een geheel getal.

Voor de telling van 1 maart 2007 moet gebruik worden gemaakt van formulier CFI 57215, dat via is te downloaden en uit te printen. Het ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende telformulier moet vóór 15 maart 2007 (de datum van de poststempel is hierbij doorslaggevend) bij CFI worden ingediend, adressering: CFI, Unit Gegevens, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Als een school bestaat uit een erkende hoofdvestiging en één of meer erkende nevenvestigingen, dan moet voor elke vestiging afzonderlijk een telformulier worden ingediend. Dus ook door vestigingen waar geen groei heeft plaatsgevonden.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws