De vergoeding materiële instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2006 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2005. Als een school echter op 1 maart 2006 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober 2005, bestaat het recht om de vergoeding voor de materiële instandhouding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 te laten aanpassen. Hiervoor moet de school een leerlingentelling laten plaatsvinden op 1 maart 2006. Het telformulier dat hiervoor gebruikt moet worden is ten opzichte van het voorgaande schooljaar niet veranderd. Het formulier is vastgesteld in het Gele katern van 5 februari 2003, nummer 2/3 en heeft het kenmerk: CFI/GEG-2003/19283.

Bron: CFI

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws